Actilino

Dokumentet vil automatisk fjernes fra listen etter overføring. Forhåndsvisning av dokumenter er avhengig av hvordan nettleseren din er konfigurert.

  • Via den kan de krysse av for de tidspunktene som passer best.
  • Du kan bla opp og ned i listen med kommandoene [spc-1] og [spc-4].
  • Autorisering kommer inn i bildet når brukeren allerede er autentisert.

Dette betyr at den ikke er markert som klar for godkjenning av den ansatte selv. Status for ferieønskene vises med flagg av ulik farge.

Søke Etter Avtaler

Hvis dokumentet er tilknyttet et prosjekt, må brukeren ha prosjektledertilgang til prosjektet. “Grunnlag skatt” er summen av alle lønnsartene som påvirker skattegrunnlaget. Se “Lønn/Lønnsinnstillinger” i hovedmenyen og velg fanen “Lønnsarter”. Kolonnen “Skatt” angir om lønnsarten skal inkluderes i skattegrunnlaget.

Fanekort “analyse” For Prosjekter

Man kan lese mer om dette på skatteetatens hjemmeside. Hvis den ansatte har sluttet, så må man ved en ny lønnsutbetaling huke av boksen for “Vis ansatte som har sluttet” og klikke på “Oppfrisk”. Posteringer, som skal lukkes, må være registrert med samme valuta. Hvis man har to posteringer med forskjellig valuta, må man registrere et bilag som overfører den ene posteringen til den andre posteringens valuta.

Angir antall timeoppføringer som er markert for overføring til salgsordre. Reparer Dll-feil Brukes for å velge hvilke timeoppføringer som skal overføres til salgsordrer. “Timer – Fakturering” gir mulighet for å fakturere timer som er markert som fakturerbare. Alle timeoppføringene som er markert som fakturerbare og ferdigregistrert vil komme frem her som klare for fakturering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0
Your Shopping Cart